Ahmet Aydemir - Türkçe Sayfalar

 

        Ana Sayfaya
   

PROJE - 2

  Deutsche Version
Kişisel Bilgiler
Projeler
Diğer Uğraşılar
Fotoğraflar
Haberler
Ziyaretçi Defteri
Dış Bağlantılar
 
ahmet.aydemir@ruhr-uni-bochum.de
 
 

Phokaia Erken Roma Dönemi Pişirme Kapları

.

.

 

Yüksek Lisans Tezi - Ege Üniversitesi (İzmir - 1995), Türkçe.

.

.

 

Kapak, İçindekiler, Önsöz, Giriş (PDF Dosyası olarak):

 

 

 

 

Internet Yayını İçin Önsöz 

 İzmir - Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda 21 Şubat 1995’de yüksek lisans öğrencisi olarak tez savunmamı yapmak üzere, üç arkeoloji doçentinden oluşan jüri önünde hazır bulundum. Jüri üyeleri bir saat süren sınav sonunda, hazırlamış olduğum ve aşağıda da ilk önsözüyle birlikte sunulan “Phokaia Erken Roma Dönemi Pişirme Kapları” başlıklı çalışmamı oybirliğiyle başarılı buldu. 1990 yılından sözü edilen sınava kadar geçen süre içinde hiç ara vermeksizin Phokaia’daki arkeolojik kazılarda ele geçen keramikleri incelemiş, önce 1991’de lisans diplomam için bir tez çalışması tamamlamış ve en sonunda yüksek lisans tezimi ve bu sınavı vererek mesleki alanda bir tür uzmanlık belgesi anlamını da gelen yüksek lisans diplomamı almaya hak kazanmıştım. Bunun kadar benim açımdan bir başka önemli şey, öğrenci ve arkeolog olarak hiçbir ekonomik beklentim olmadan yıllarımı verdiğim Phokaia Antik Kenti kazılarıyla ilgili olarak yaptığım bilimsel çalışma, bizzat tez danışmanım da olan kazı başkanı ve yukarda belirtilen tez savunmasında jüri üyesi olan bilim adamları tarafından da tescil edilmişti; mutluydum. Bundan sonraki planım, mümkünse doktora çalışması olarak, incelenen malzeme ve tipler anlamında çalışmamı genişletmek, en nihayet kitap olarak yayınlamak için elimden geleni yapmaktı.

Aslında yukarıdaki paragrafta anlatılanları da ele alan bu çalışmaya ilişkin bir önsözü daha tezi tamamladığım zaman yazmıştım. Eğer her şey planladığım gibi normal yolunda ilerleseydi uzun uzadıya yenisini yazmam gerekmeyecekti; fakat bu böyle olmadı. Yüksek lisans savunmamın ardından dil öğrenimi ve doktora çalışması için gittiğim Almanya’dan, iki yıl geçtikten sonra Foça’ya bir ziyaret için uğradığımda tezime ait bir bölümün, İzmir Müzesi’nde çalışan Arkeolog Suzan Özyiğit (bundan sonra S.Ö.) tarafından iznim ve haberim olmadan yurt dışında bulunmam fırsat bilinerek, olduğu gibi Antik & Dekor (Sayı 41, İstanbul 1997) adlı dergide kendi adıyla yayınlatılmış olduğunu gördüm. Tez danışmanım Doç. Dr. Ö. Özyiğit’in (şimdi Prof.) de eşi olan şahıs, bu dergiden nüshaları tanıdık çevrede dağıtmış ve bu çalışmayı kendinin yaptığını söylemişti. Telefonla yaptığım görüşmelerde bana da ısrarla bu yazıyı kendinin yazdığını iddia ediyordu. Sabık tez danışmanım olayı ilk başlarda sessizlikle karşılamış, ancak söz fırsatı bulunca da “büyük arkeolog olsaydın da (çalışmayı) kendin yayınlasaydın” ya da zaten sınırlı nüshada yayın niteliği taşıyan bana ait yüksek lisans tezi için “yayın hakkını sana vermedim!” diyerek kendi yaklaşımını ortaya koymayı ihmal etmemiştir. Bu durumda konuyla ilgilenenleri aydınlatmak gerekmekteydi.

Yukarıda sözü edilen ve ilgili şahıs tarafından çalınan bölüm, tezimin 9. ve 25. sayfaları arasında yer almaktadır ve başlığı “Grekler'de Mutfak Kültürü” dür. Bölüm 9 ve 10. sayfalardaki bir giriş ile “A - Beslenme Alışkanlıkları”, “B - Mutfak Mekanı”, “C - Mutfak Eşyaları” alt başlıklarından oluşmaktadır. Ayrıca tezin 102’den 122’ye kadar olan dipnotları da bu bölüm dahilindedir.

S.Ö. bölüme ait ana başlığı “Hellen - Roma Mutfak Kapları”, alt başlıklardan ilkini kaldırıp devamını “Mutfak Alanı” ve “Mutfak Eşyası” olarak değiştirmiştir. Tez çalışmasında 9. ve 10. sayfada görülen bölüm girişi ve 17. sayfadaki Foçalılar’ın ilk çağdaki beslenme olanaklarıyla ilgili değerlendirme ve dipnotlar adı geçenin kendi adıyla yayınlattığı yazıdan çıkarılmıştır. Suzan Özyiğit, tez çalışmamızın genelinde geçen “Grek, Grekler” sözcükleri yerine Antik & Dekor’ daki yazıda “Hellen, Hellenler” sözcüklerini kullanmıştır.

S.Ö. dergideki yazıya 12 adet fotoğraf eklemiş, bunun yanında yanlışlıklara düşme pahasına tezde  Grek alfabesiyle yazılmış kimi sözcüklerin transkripsiyonunu yapmayı denemiş ya da transkripsiyonunu yapmaya cesaret edemediği diğer sözcükleri metinden çıkarma yolunu tercih etmiştir.

Temennimiz yukarda kısaca anlatmaya çalıştığımız vahim durumların tekrar yaşanmamasıdır. Ancak bunun önüne geçmenin bir yolunun da benzeri durumların en azından arkeoloji ile uğraşanlara ve yayıncılara bir şekilde duyurmaktan geçtiği açıktır. Tabi burada şunu da göstermek istemekteyiz ki, Internet sayesinde çok fazla masraf ve sözde “büyük arkeolog” olmadan yayın yapmak, hatta kağıt üzeri yapılabilecek yayından çok daha geniş bir kitleye ulaşmak işten bile değildir. Akademik çevrede bulundukları pozisyonlar sırf yayıncılarla daha yakın olma imkanı verdiği için başkasına ait çalışmaları utanmadan kendisininmiş gibi yayınlatan ahlaksızların saltanatı böylece sona ermiştir. Bu inançla, yürütmekte olduğum güncel çalışmalardan vakit yaratabildiğim ölçüde konuyla ilgili ayrıntıları ve takip eden olaylar zincirini belgelerle tek başına ayrıca ele alıp tez çalışmamın diğer bölümleriyle birlikte ilginize sunmaya devam edeceğim.

 

Ahmet Aydemir, Bochum 2003.

 

 

 

 

Levhalardan örnekler:

 

 

Tavalarla ilgili levhalar için tıklayınız...

TABLO 1 - TAVALAR (T.)

Tipler, Buluntu Yeri, Tabakalar ve İstatistik (sayfa 87)