Hwaso Yi Hangno

-- A Selected Bibliography --


  Yôhôn Chang Hyôn'gwang
  (1554-1637)
  Hagok Chông Chedu
  (1649-1736)
  Udam Chông Sihan
  (1625-1707)
  Sambong Chông Tojôn
  (1337-1398)
  Tasan Chông Yagyong
  (1762-1836)
  Namdang Han Wônjin
  (1682-1750)
  Tamhôn Hong Taeyong
  (1731-1783)
  Nosa Ki Chôngjin
  (1798-1876) -- (euc-kr)
  Kobong Ki Taesûng
  (1527-1572)
  Hasô Kim Inhu
  (1511-1560)
  Maewôldang Kim Sisûp
  (1435-1493)
  Yangch'on Kwôn Kûn
  (1352-1409)
  Yônam Pak Chiwôn
  (1737-1805)
  Sôgye Pak Sedang
  (1629-1703)
  Hwadam Sô Kyôngdôk
  (1489-1546)
  Ugye Sông Hon
  (1535-1598)
  Uam Song Siyôl
  (1607-1689)
  Hanju Yi Chinsang
  (1818-1885)
  Hwasô Yi Hangno
  (1792-1868) -- (euc-kr)
  T'oegye Yi Hwang
  (1501-1570) -- (euc-kr)
  Yulgok Yi I
  (1536-1584)
  Sôngho Yi Ik
  (1681-1763)
  Pan'gye Yu Hyôngwôn
  (1622-1673)
  Paekho Yun Hyu
  (1617-1680)
 1. Primary Sources

  , ݾ , : 1974. (Facsimile of the original edition from 1899)


 2. Secondary Sources in Asian Languages

  ˩ 1984.09 , , in: μ 2 85-121, : ȸ.

  ˩ 1995.12 , Ѣܲ; ڱܲ , in : ˰ , 11 1-32.

  ˩ 1996.11 , ̰ ˰ Ѣ ܲ -1860롭1896 ܲ -, in : ϼ, 15-47

  ˩ 1996.12 , , in : ˰ , 12 37-71.

  ȯ 1986.12 , κ , in : 16-Ρ 3-14, : Ǵб

  1996 , ϼ -׵ ܲ - , Ρ .

  1999 , ̰ , : .

  ׳ 1981.01 , Ѩ, in : 18 93 - 123, : ѱ󿬱ȸ.


 3. Works in Western Languages

  Chung, Chai-sik (1995), A Korean Confucian Encounter with the Modern World -- Yi Hang-no and the West, [KRM 20], Berkeley, Ca.

  Choi, Min Hong (1978), A Modern History of Korean Philosophy, Seoul : Seong Moon Sa, pp.192-196.Homepage || Korean Philosophers || Asian Studies Links || Chinese text archive || Chinese texts on internet (Big 5)Last updated : 03.12.2000

Since 31.08.1997
© Copyright 1997-2000
Sven Herbers-Lee

e-mail :Sven.K.Herbers-Lee@ruhr-uni-bochum.de

Made with CSS! Valid HTML 4.0!

Fight for your right to standards!
Fight for your right to web standards!